وبلاگ لژیون مالی شعب اصفهان اعضای لژیون مالی افرادی هستند که عضو کنگره 60 بوده و دارای تمکن مالی هستند. این افراد بایستی برای وارد شدن به لژیون مالی مبلغ 5 میلیون تومان به صورت نقد و یکجا به حساب زمین واریز کنند و این حق عضویت فقط برای یکسال است و هر سال برای تمدید عضویت باید 5 میلیون تومان به حساب زمین واریز کنند. وظیفه لژیون مالی تامین منابع مالی برای هزینه های زمین و ساختمان، تحقیقات و مسابقات ورزشی کنگره 60 می باشد. . کنگره 60 با توجه به ماهیت خود ، یعنی سازمان مردم نهاد بودن ، بایستی به طور کامل روی پای خود بایستد و این ایستادن ممکن نیست مگر با مشارکت و اعضای کنگره 60 در تامین هزینه های مالی . http://taadool.mihanblog.com 2020-07-07T15:59:58+01:00 text/html 2019-02-15T13:47:36+01:00 taadool.mihanblog.com مسافر قلم فرسا تلاش شبانه روزی خدمت گزاران برای ساختن آرزوها درنمایتدگی میرداماد http://taadool.mihanblog.com/post/99 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; line-height: 20px;">تلاش شبانه روزی خدمت گزاران برای ساختن آرزوها درنمایتدگی میرداماد</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/53181/sal%2097/zemestan/z2/sakhteman/971112%20%286%29.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-02-14T13:41:24+01:00 taadool.mihanblog.com مسافر قلم فرسا ساخت انباری جهت نگهداری از وسایل در نمایندگی میرداماد جمع 97/11/19 http://taadool.mihanblog.com/post/98 <br><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>ساخت انباری جهت نگهداری از وسایل در نمایندگی میرداماد جمع 97/11/19</b></font></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/53181/sal%2097/zemestan/z2/sakhteman/971119%20%2810%29.jpg"></div> text/html 2019-01-28T04:48:37+01:00 taadool.mihanblog.com مسافر قلم فرسا گزارش تصویری از مراحل ساخت وساز نمایندگی میرداماد http://taadool.mihanblog.com/post/96 <div><br></div><div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font><b>خبرهای جدید از عملیات ساخت و ساز زمین<br>نمایندگی میرداماد به روایت تصویر</b></font><br><br></font><span style="font-size: 12px; border-width: 3px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/53181/sal%2097/zemestan/z2/sakhteman/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B7_%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B8%DB%B0%DB%B8.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"></span><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><br></div></div> text/html 2019-01-28T04:39:35+01:00 taadool.mihanblog.com مسافر قلم فرسا پنج شنبه 1397/11/04 جلسه اول هماهنگی لژیون مالی نمایندگی سلمان فارسی اصفهان http://taadool.mihanblog.com/post/95 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پنج شنبه 1397/11/04 جلسه اول هماهنگی لژیون مالی نمایندگی سلمان فارسی اصفهان به&nbsp;<b>استادی کمک راهنمای محترم علی حسینی</b>&nbsp;، نگهبانی&nbsp;<b>کمک راهنمای محترم امیر محمدی</b>&nbsp;و دبیری&nbsp;<b>مسافر اصغر</b>با<b>&nbsp;</b>دستور جلسه&nbsp;<b>آداب معاشرت&nbsp;</b>راس ساعت 13/30 در محل نمایندگی سلمان فارسی برگزار گردید.&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img src="http://up.c60.ir/repository/33926/salman/97/11/971104/IMG_20190124_201514_205%20%28Copy%29.jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"></font></div></div> text/html 2019-01-24T04:53:32+01:00 taadool.mihanblog.com مسافر قلم فرسا گزارش تصویری از خط‌کشی و گودبرداری زمین نمایندگی میرداماد در تاریخ 4 /11 97 http://taadool.mihanblog.com/post/97 <div><br></div><div><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 20px; text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL">گزارش تصویری از خط‌کشی و گودبرداری زمین نمایندگی میرداماد در تاریخ 4 /11 97</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 20px; text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/8143/%D8%A8%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%DA%A9%D9%88%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B3%DB%B2%DB%B6.jpg" alt="" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"></span></p></div> text/html 2018-12-31T08:26:26+01:00 taadool.mihanblog.com مسافر قلم فرسا مراسم افتتاح رسمی نمایندگی سهروردی 6دیماه97 http://taadool.mihanblog.com/post/94 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11.818181991577148px; line-height: 20px; text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام قدرت مطلق</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11.818181991577148px; line-height: 20px; text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پنج شنبه مورخ 97/10/06 مراسم&nbsp; رسمی افتتاح نمایندگی سهروردی در منطقه فلاورجان (روستای محمدیه) با حضور دیده بان محترم آقای کامران شریفیان،دستیاران محترم دیده بانان ، ایجنت های نمایندگی های&nbsp; اصفهان ، مقامات استان و شهرستان، پزشکان کلینیک ها ،خیرین محترم و حضور پر شور مسافران و همسفران شعب اصفهان برگزار گردید.<br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11.818181991577148px; line-height: 20px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/57791/efttahie/017A2653.JPG" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11.818181991577148px; line-height: 20px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11.818181991577148px; line-height: 20px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جلسه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید......</b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div> text/html 2018-12-26T12:46:48+01:00 taadool.mihanblog.com مسافر قلم فرسا مراسم کلنگ زنی نمایندگی سهروردی(محمدیه) http://taadool.mihanblog.com/post/91 <div><br></div><div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 18px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">در تاریخ پنجشنبه 28/11/1395 طی مراسمی با تلاش اعضاء کنگره 60 و اهداء یک قطعه زمین توسط اهالی روستای محمدیه شهرستان فلاورجان احداث ساختمان جدید جمعیت احیاء انسانی کنگره 60 دریکی از نقاط آسیب‌پذیر اعتیاد استان اصفهان آغاز گردید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 18px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">در این مراسم فرماندار محترم فلاورجان، بخشدار محترم فلاورجان ، اعضاء شورای روستای محمدیه، اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فلاورجان، فرمانده و اعضاء بسیج روستای محمدیه به‌اتفاق دیدبان محترم رابط شهرستان‌های کنگره 60 آقای احمد حکیمی &nbsp;کلنگ شروع عملیات این ساختمان را بر زمین زدند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 18px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img src="http://up.c60.ir/repository/29361/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/951201/felavarjan/IMG_20170219_163150%20%28Copy%29.jpg"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 18px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/29361/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/951201/felavarjan/IMG_20170219_163142.jpg" class="image-preview" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"></p></div></div> text/html 2018-12-24T13:03:49+01:00 taadool.mihanblog.com مسافر قلم فرسا گزارش تصویری ازآماده سازی مکان جدید نمایندگی سلمان فارسی http://taadool.mihanblog.com/post/92 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div align="center" style="font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><strong>گزارش تصویری ازآماده سازی مکان جدید نمایندگی سلمان فارسی</strong></font></div><div align="center" style="font-size: 12px;"><strong><font size="2">جمعه 30/9/97</font></strong></div><div align="center" style="font-size: 12px;"><font size="2"><img class="image-preview" src="http://up.c60.ir/repository/33926/salman/97/09/970930/IMG_20181221_172646_413 (Copy).jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; width: 540px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"></font></div></font></font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: start;"></span><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><img class="image-preview" src="http://up.c60.ir/repository/33926/salman/97/09/970930/IMG_20181221_172620_991 (Copy).jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; width: 540px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"></p></div> text/html 2018-12-05T14:50:57+01:00 taadool.mihanblog.com مسافر قلم فرسا گزارش تصویری از اهداءدوقطعه زمین به کنگره60 http://taadool.mihanblog.com/post/90 <div><br></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font color="#222222" face="Tahoma, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 18.99305534362793px;"><b>گزارش تصویری از اهداءدوقطعه زمین به کنگره60</b></span></font></div><div><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12.222222328186035px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">توسط مسافر سید رضا و همسفر ایشان خانم زهرا و همچنین مسافر علی رضا</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 16px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12.222222328186035px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">که در حضور ایجنت و مرزبانان محترم و کمک راهنمایان و اعضای لژیون مالی و مسافرین نمایندگی</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12.222222328186035px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;انجام گردید.</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">سلمان فارسی&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12.222222328186035px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><img src="http://up.c60.ir/repository/33926/salman/97/09/970911/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B2_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B4%20%28Copy%29.jpg" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"></p></div> text/html 2018-11-30T10:05:44+01:00 taadool.mihanblog.com مسافر قلم فرسا کارگاههای آموزشی کنگره 60؛ در روز چهارشنبه 97/9/7 اعلام آمار گلریزان سال97 http://taadool.mihanblog.com/post/88 <div><br></div><div><p style="font-size: 11px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 25px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">جلسه سوم از دوره شصت وچهارم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60؛ با دستور جلسه&nbsp;<strong>نقش سی دی ها در آموزش</strong>&nbsp;در روز چهارشنبه 97/9/7 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر میثم راس ساعت 9:30 آغاز به کار نمود.</span></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_4606.JPG" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(43, 87, 151); border: none; margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; width: 500px; height: 375px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 25px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">آمار لژیون مالی:&nbsp;</span></span></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 25px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">مسافران و همسفران : 5.995.000.000 تومان نقدی (پنج میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون تومان نقدی)&nbsp;</span></span></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 25px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">تعهد : 2.500.000.000 تومان ( 2 میلیارد و پانصد میلیون تومان)</span></span></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 25px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">چک : 1.300.000.000 (یک میلیارد و سیصد میلیون تومان)&nbsp;</span></span></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 25px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">تعداد لژیون های مالی : 776 مالی&nbsp;</span></span></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 25px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جمع کل پرداختی لژیون های مالی: 9.870.000.000 تومان (نه میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون تومان)&nbsp;</span></span></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 25px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">مسافران خانم: 155.000.000 (یکصد و پنجاه و پنج میلیون تومان)&nbsp;</span></span></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 25px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">مسافران آقا: 8.300.000.000 (هشت میلیارد و سیصد میلیون تومان)</span></span></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 25px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">همسفران : 1.400.000.000 (یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان)</span></span></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 25px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">اگر تعهدها را کسر کنیم: 7.320.000.000 تومان (هفت میلیارد و سیصد و بیست میلیون تومان)&nbsp; وارد حساب کنگره 60 شده است.</span></span></p></div> text/html 2018-11-21T19:56:22+01:00 taadool.mihanblog.com مسافر قلم فرسا کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی سوم و تاثیر آن روی من، در روز چهارشنبه 97/8/30 http://taadool.mihanblog.com/post/87 <p style="font-size: 11px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 25px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دومین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه&nbsp;<strong>وادی سوم و تاثیر آن روی من</strong>، در روز چهارشنبه 97/8/30 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر میثم راس ساعت 9:50 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 25px; text-align: center;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_4447(2).JPG" style="border: none; width: 500px; height: 375px;"></span></span></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 25px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;هفته گلریزان خوبی داشتیم. آقای منصوری گفت: ما در اصفهان رکورد زدیم، جمعاً مبلغ 1.800.000.000 تومان (یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان) بعلاوه دو قطعه زمین. گفتم: شما 7 مرکز هستید، هر شعبه می شود 270میلیون تومان و این آمار خیلی خوبی است.&nbsp;</span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">سه شنبه آقایان استاد جلسه من بودم، مبلغ 402 میلیون تومان جمع شد. دیروز خانم های مسافر، 127میلیون تومان، دیروز بعدازظهر در گروه خانواده ها 130میلیون تومان جمع شد. نزدیک به 700میلیون تومان پرداخت شد. این مبالغ برای خودتان ذخیره می شود.&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">به نظر من، این پول ها، مدنظر من نیست. الگوی من دانشگاه هاروارد است، دانشگاه هاروارد 27میلیارد دلار پشتوانه ارزی دارد. ما هم علم و دانش را می خواهیم، هم نیروی متخصص و هم پول، آنهم از صراط مستقیم و از درون خودمان باید بجوشد.</span></p><p style="font-size: 11px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 25px;"><strong><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد</span></span></strong></p> text/html 2018-11-21T19:41:31+01:00 taadool.mihanblog.com مسافر قلم فرسا گزارش جشن گلریزان نمایندگی نیک آباد http://taadool.mihanblog.com/post/86 <div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;">سه شنبه مورخ 97/08/29جلسه دوم از دور اول&nbsp; کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران سفر اول و دوم نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه&nbsp;&nbsp;</span><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="line-height: 24px;"><span dir="LTR" style="line-height: 24px;">&nbsp;"</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;">گلریزان (لژیون مالی )</span></span></font><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;">" با نگهبانی مسافر داود و استادی &nbsp;ایجنت محترم مسافر علیرضا و دبیری مسافر حبیب رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img src="http://up.c60.ir/repository/4866/%DA%AF%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%86/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B3%DB%B5%DB%B3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;">خلاصه سخنان &nbsp;استاد: با سلام و عرض ادب و احترام. دستور جلسه امروز در مورد جشن گلریزان است. از دبیر جلسه بخاطر خلاصه فعالیتهای مالی سال گذشته که بازگو نمودند تشکر می نمایم. در ابتدا چند نکته را بازگو میکنم: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div></div> text/html 2018-11-21T18:25:26+01:00 taadool.mihanblog.com مسافر قلم فرسا گزارش جشن گلریزان نمایندگی میرداماد http://taadool.mihanblog.com/post/85 <div><br></div><div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><div style="font-size: 12px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><div style="font-size: 12px;"><font class="Apple-style-span" color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دومین"</b>&nbsp;جلسه از دوره "<b>اول"</b></font></div></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگرهء 60 نمایندگی میرداماد&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><i><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><b>سه شنبه97/08/29</b></span></font></i></span></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><i><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;">به استادی ایجنت محترم&nbsp;</span></font></i></span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font class="Apple-style-span" size="2">&nbsp;</font></span><span style="font-size: 12px;">مسافر</span><b style="font-size: 12px;">"حمید"&nbsp;</b><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;">و نگهبانی کمک راهنمای محترم مسافر</span><b style="font-size: 12px;">&nbsp;"احسان"</b><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;">و دبیری مسافر"&nbsp;<b>سعید</b></span><b style="font-size: 12px;">"</b></div><div style="font-size: 12px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">با دستور جلسه</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;" گلریزون(لژیون مالی)</b></font><font size="2"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">"&nbsp;</b></font></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">رأس ساعت 17 شروع به کار کرد</span></span></div><div style="font-size: 12px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></span></div></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 11px; font-size: small;"><img src="http://up.c60.ir/repository/53181/sal 97/paiez/p2/seshanbe/970829 (26).JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><div style="font-size: 12px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></span></div></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">به قول جناب مهندس که فرمود:کسانی که بذر قهر و کینه می‌کارند جز آن برداشت نخواهند کرد پس بیانیم تخم و بذر باارزش و نیکو بکاریم تا بهترین را برداشت نمائیم و این کار را با کمک کردنمان به ساخت شعبه جدید میرداماد استارت می‌زنیم&nbsp;</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div></div> text/html 2018-11-21T18:14:37+01:00 taadool.mihanblog.com مسافر قلم فرسا گزارش تصویری ازجشن گلریزان نمایندگی سهروردی http://taadool.mihanblog.com/post/82 <div><br></div><div><br></div><div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به نام قدرت مطلق</font></b></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">گزارش تصویری ازجشن گلریزان نمایندگی سهروردی</font></b></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><br><div align="center"><img class="lb-image" src="http://up.c60.ir/repository/50443/golrizaan/IMG_9285.JPG" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; display: inline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="lb-image" src="http://up.c60.ir/repository/50443/golrizaan/IMG_9541.JPG" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; display: inline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"></div></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>افرادی قبلا از جان و مال خودشان مایه گذاشتند تا کنگره به این جا رسیده ،ما وارث این آدم ها هستیم........</b></font></div></div> text/html 2018-11-20T21:35:07+01:00 taadool.mihanblog.com مسافر قلم فرسا گزارش تصویری از جشن گلریزان بخش مسافران نمایندگی شیخ بهایی اصفهان http://taadool.mihanblog.com/post/80 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><b><font size="2">به نام خالق عشق</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><b><font size="2">گزارش تصویری از جشن گلریزان بخش مسافران نمایندگی شیخ بهایی اصفهان</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/golriz/1/IMG_9444%20%28Copy%29.JPG" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"></div>