وبلاگ لژیون مالی شعب اصفهان اعضای لژیون مالی افرادی هستند که عضو کنگره 60 بوده و دارای تمکن مالی هستند. این افراد بایستی برای وارد شدن به لژیون مالی مبلغ 5 میلیون تومان به صورت نقد و یکجا به حساب زمین واریز کنند و این حق عضویت فقط برای یکسال است و هر سال برای تمدید عضویت باید 5 میلیون تومان به حساب زمین واریز کنند. وظیفه لژیون مالی تامین منابع مالی برای هزینه های زمین و ساختمان، تحقیقات و مسابقات ورزشی کنگره 60 می باشد. . کنگره 60 با توجه به ماهیت خود ، یعنی سازمان مردم نهاد بودن ، بایستی به طور کامل روی پای خود بایستد و این ایستادن ممکن نیست مگر با مشارکت و اعضای کنگره 60 در تامین هزینه های مالی . tag:http://taadool.mihanblog.com 2020-07-07T05:53:38+01:00 mihanblog.com تلاش شبانه روزی خدمت گزاران برای ساختن آرزوها درنمایتدگی میرداماد 2019-02-15T13:47:36+01:00 2019-02-15T13:47:36+01:00 tag:http://taadool.mihanblog.com/post/99 مسافر قلم فرسا تلاش شبانه روزی خدمت گزاران برای ساختن آرزوها درنمایتدگی میرداماد تلاش شبانه روزی خدمت گزاران برای ساختن آرزوها درنمایتدگی میرداماد


]]>
ساخت انباری جهت نگهداری از وسایل در نمایندگی میرداماد جمع 97/11/19 2019-02-14T13:41:24+01:00 2019-02-14T13:41:24+01:00 tag:http://taadool.mihanblog.com/post/98 مسافر قلم فرسا ساخت انباری جهت نگهداری از وسایل در نمایندگی میرداماد جمع 97/11/19
ساخت انباری جهت نگهداری از وسایل در نمایندگی میرداماد جمع 97/11/19

]]>
گزارش تصویری از مراحل ساخت وساز نمایندگی میرداماد 2019-01-28T04:48:37+01:00 2019-01-28T04:48:37+01:00 tag:http://taadool.mihanblog.com/post/96 مسافر قلم فرسا خبرهای جدید از عملیات ساخت و ساز زمیننمایندگی میرداماد به روایت تصویر
خبرهای جدید از عملیات ساخت و ساز زمین
نمایندگی میرداماد به روایت تصویر
]]>
پنج شنبه 1397/11/04 جلسه اول هماهنگی لژیون مالی نمایندگی سلمان فارسی اصفهان 2019-01-28T04:39:35+01:00 2019-01-28T04:39:35+01:00 tag:http://taadool.mihanblog.com/post/95 مسافر قلم فرسا پنج شنبه 1397/11/04 جلسه اول هماهنگی لژیون مالی نمایندگی سلمان فارسی اصفهان به استادی کمک راهنمای محترم علی حسینی ، نگهبانی کمک راهنمای محترم امیر محمدی و دبیری مسافر اصغربا دستور جلسه آداب معاشرت راس ساعت 13/30 در محل نمایندگی سلمان فارسی برگزار گردید.  
پنج شنبه 1397/11/04 جلسه اول هماهنگی لژیون مالی نمایندگی سلمان فارسی اصفهان به استادی کمک راهنمای محترم علی حسینی ، نگهبانی کمک راهنمای محترم امیر محمدی و دبیری مسافر اصغربا دستور جلسه آداب معاشرت راس ساعت 13/30 در محل نمایندگی سلمان فارسی برگزار گردید.  

]]>
گزارش تصویری از خط‌کشی و گودبرداری زمین نمایندگی میرداماد در تاریخ 4 /11 97 2019-01-24T04:53:32+01:00 2019-01-24T04:53:32+01:00 tag:http://taadool.mihanblog.com/post/97 مسافر قلم فرسا گزارش تصویری از خط‌کشی و گودبرداری زمین نمایندگی میرداماد در تاریخ 4 /11 97

گزارش تصویری از خط‌کشی و گودبرداری زمین نمایندگی میرداماد در تاریخ 4 /11 97

]]>
مراسم افتتاح رسمی نمایندگی سهروردی 6دیماه97 2018-12-31T08:26:26+01:00 2018-12-31T08:26:26+01:00 tag:http://taadool.mihanblog.com/post/94 مسافر قلم فرسا به نام قدرت مطلقپنج شنبه مورخ 97/10/06 مراسم  رسمی افتتاح نمایندگی سهروردی در منطقه فلاورجان (روستای محمدیه) با حضور دیده بان محترم آقای کامران شریفیان،دستیاران محترم دیده بانان ، ایجنت های نمایندگی های  اصفهان ، مقامات استان و شهرستان، پزشکان کلینیک ها ،خیرین محترم و حضور پر شور مسافران و همسفران شعب اصفهان برگزار گردید.جلسه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید...... به نام قدرت مطلق
پنج شنبه مورخ 97/10/06 مراسم  رسمی افتتاح نمایندگی سهروردی در منطقه فلاورجان (روستای محمدیه) با حضور دیده بان محترم آقای کامران شریفیان،دستیاران محترم دیده بانان ، ایجنت های نمایندگی های  اصفهان ، مقامات استان و شهرستان، پزشکان کلینیک ها ،خیرین محترم و حضور پر شور مسافران و همسفران شعب اصفهان برگزار گردید.

جلسه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید......

]]>
مراسم کلنگ زنی نمایندگی سهروردی(محمدیه) 2018-12-26T12:46:48+01:00 2018-12-26T12:46:48+01:00 tag:http://taadool.mihanblog.com/post/91 مسافر قلم فرسا در تاریخ پنجشنبه 28/11/1395 طی مراسمی با تلاش اعضاء کنگره 60 و اهداء یک قطعه زمین توسط اهالی روستای محمدیه شهرستان فلاورجان احداث ساختمان جدید جمعیت احیاء انسانی کنگره 60 دریکی از نقاط آسیب‌پذیر اعتیاد استان اصفهان آغاز گردید.در این مراسم فرماندار محترم فلاورجان، بخشدار محترم فلاورجان ، اعضاء شورای روستای محمدیه، اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فلاورجان، فرمانده و اعضاء بسیج روستای محمدیه به‌اتفاق دیدبان محترم رابط شهرستان‌های کنگره 60 آقای احمد حکیمی  کلنگ شروع عملیات این ساختمان ر

در تاریخ پنجشنبه 28/11/1395 طی مراسمی با تلاش اعضاء کنگره 60 و اهداء یک قطعه زمین توسط اهالی روستای محمدیه شهرستان فلاورجان احداث ساختمان جدید جمعیت احیاء انسانی کنگره 60 دریکی از نقاط آسیب‌پذیر اعتیاد استان اصفهان آغاز گردید.

در این مراسم فرماندار محترم فلاورجان، بخشدار محترم فلاورجان ، اعضاء شورای روستای محمدیه، اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فلاورجان، فرمانده و اعضاء بسیج روستای محمدیه به‌اتفاق دیدبان محترم رابط شهرستان‌های کنگره 60 آقای احمد حکیمی  کلنگ شروع عملیات این ساختمان را بر زمین زدند.


]]>
گزارش تصویری ازآماده سازی مکان جدید نمایندگی سلمان فارسی 2018-12-24T13:03:49+01:00 2018-12-24T13:03:49+01:00 tag:http://taadool.mihanblog.com/post/92 مسافر قلم فرسا گزارش تصویری ازآماده سازی مکان جدید نمایندگی سلمان فارسیجمعه 30/9/97
گزارش تصویری ازآماده سازی مکان جدید نمایندگی سلمان فارسی
جمعه 30/9/97

]]>
گزارش تصویری از اهداءدوقطعه زمین به کنگره60 2018-12-05T14:50:57+01:00 2018-12-05T14:50:57+01:00 tag:http://taadool.mihanblog.com/post/90 مسافر قلم فرسا گزارش تصویری از اهداءدوقطعه زمین به کنگره60توسط مسافر سید رضا و همسفر ایشان خانم زهرا و همچنین مسافر علی رضا که در حضور ایجنت و مرزبانان محترم و کمک راهنمایان و اعضای لژیون مالی و مسافرین نمایندگی انجام گردید.سلمان فارسی 
گزارش تصویری از اهداءدوقطعه زمین به کنگره60

توسط مسافر سید رضا و همسفر ایشان خانم زهرا و همچنین مسافر علی رضا 

که در حضور ایجنت و مرزبانان محترم و کمک راهنمایان و اعضای لژیون مالی و مسافرین نمایندگی

 انجام گردید.سلمان فارسی 

]]>
کارگاههای آموزشی کنگره 60؛ در روز چهارشنبه 97/9/7 اعلام آمار گلریزان سال97 2018-11-30T10:05:44+01:00 2018-11-30T10:05:44+01:00 tag:http://taadool.mihanblog.com/post/88 مسافر قلم فرسا جلسه سوم از دوره شصت وچهارم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60؛ با دستور جلسه نقش سی دی ها در آموزش در روز چهارشنبه 97/9/7 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر میثم راس ساعت 9:30 آغاز به کار نمود.آمار لژیون مالی: مسافران و همسفران : 5.995.000.000 تومان نقدی (پنج میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون تومان نقدی) تعهد : 2.500.000.000 تومان ( 2 میلیارد و پانصد میلیون تومان)چک : 1.300.000.000 (یک میلیارد و سیصد میلیون تومان) تعداد لژیون های مالی : 776 مالی جمع کل پردا

جلسه سوم از دوره شصت وچهارم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60؛ با دستور جلسه نقش سی دی ها در آموزش در روز چهارشنبه 97/9/7 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر میثم راس ساعت 9:30 آغاز به کار نمود.

آمار لژیون مالی: 

مسافران و همسفران : 5.995.000.000 تومان نقدی (پنج میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون تومان نقدی) 

تعهد : 2.500.000.000 تومان ( 2 میلیارد و پانصد میلیون تومان)

چک : 1.300.000.000 (یک میلیارد و سیصد میلیون تومان) 

تعداد لژیون های مالی : 776 مالی 

جمع کل پرداختی لژیون های مالی: 9.870.000.000 تومان (نه میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون تومان) 

مسافران خانم: 155.000.000 (یکصد و پنجاه و پنج میلیون تومان) 

مسافران آقا: 8.300.000.000 (هشت میلیارد و سیصد میلیون تومان)

همسفران : 1.400.000.000 (یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان)

اگر تعهدها را کسر کنیم: 7.320.000.000 تومان (هفت میلیارد و سیصد و بیست میلیون تومان)  وارد حساب کنگره 60 شده است.

]]>
کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی سوم و تاثیر آن روی من، در روز چهارشنبه 97/8/30 2018-11-21T19:56:22+01:00 2018-11-21T19:56:22+01:00 tag:http://taadool.mihanblog.com/post/87 مسافر قلم فرسا دومین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی سوم و تاثیر آن روی من، در روز چهارشنبه 97/8/30 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر میثم راس ساعت 9:50 آغاز به کار نمود. هفته گلریزان خوبی داشتیم. آقای منصوری گفت: ما در اصفهان رکورد زدیم، جمعاً مبلغ 1.800.000.000 تومان (یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان) بعلاوه دو قطعه زمین. گفتم: شما 7 مرکز هستید، هر شعبه می شود 270میلیون تومان و این آمار خیلی خوبی است. سه شنبه آقایان استاد جلسه من بودم، مبلغ 402 دومین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی سوم و تاثیر آن روی من، در روز چهارشنبه 97/8/30 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر میثم راس ساعت 9:50 آغاز به کار نمود.

 هفته گلریزان خوبی داشتیم. آقای منصوری گفت: ما در اصفهان رکورد زدیم، جمعاً مبلغ 1.800.000.000 تومان (یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان) بعلاوه دو قطعه زمین. گفتم: شما 7 مرکز هستید، هر شعبه می شود 270میلیون تومان و این آمار خیلی خوبی است. سه شنبه آقایان استاد جلسه من بودم، مبلغ 402 میلیون تومان جمع شد. دیروز خانم های مسافر، 127میلیون تومان، دیروز بعدازظهر در گروه خانواده ها 130میلیون تومان جمع شد. نزدیک به 700میلیون تومان پرداخت شد. این مبالغ برای خودتان ذخیره می شود.  به نظر من، این پول ها، مدنظر من نیست. الگوی من دانشگاه هاروارد است، دانشگاه هاروارد 27میلیارد دلار پشتوانه ارزی دارد. ما هم علم و دانش را می خواهیم، هم نیروی متخصص و هم پول، آنهم از صراط مستقیم و از درون خودمان باید بجوشد.

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

]]>
گزارش جشن گلریزان نمایندگی نیک آباد 2018-11-21T19:41:31+01:00 2018-11-21T19:41:31+01:00 tag:http://taadool.mihanblog.com/post/86 مسافر قلم فرسا سه شنبه مورخ 97/08/29جلسه دوم از دور اول  کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران سفر اول و دوم نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه   "گلریزان (لژیون مالی )" با نگهبانی مسافر داود و استادی  ایجنت محترم مسافر علیرضا و دبیری مسافر حبیب رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.خلاصه سخنان  استاد: با سلام و عرض ادب و احترام. دستور جلسه امروز در مورد جشن گلریزان است. از دبیر جلسه بخاطر خلاصه فعالیتهای مالی سال گذشته که بازگو نمودند تشکر می نمایم. در ابتدا چند نکته را بازگو میکنم: &nb

سه شنبه مورخ 97/08/29جلسه دوم از دور اول  کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران سفر اول و دوم نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه   "گلریزان (لژیون مالی )" با نگهبانی مسافر داود و استادی  ایجنت محترم مسافر علیرضا و دبیری مسافر حبیب رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.


خلاصه سخنان  استاد: با سلام و عرض ادب و احترام. دستور جلسه امروز در مورد جشن گلریزان است. از دبیر جلسه بخاطر خلاصه فعالیتهای مالی سال گذشته که بازگو نمودند تشکر می نمایم. در ابتدا چند نکته را بازگو میکنم:                   
]]>
گزارش جشن گلریزان نمایندگی میرداماد 2018-11-21T18:25:26+01:00 2018-11-21T18:25:26+01:00 tag:http://taadool.mihanblog.com/post/85 مسافر قلم فرسا دومین" جلسه از دوره "اول"سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگرهء 60 نمایندگی میرداماد سه شنبه97/08/29به استادی ایجنت محترم  مسافر"حمید" و نگهبانی کمک راهنمای محترم مسافر "احسان"و دبیری مسافر" سعید"با دستور جلسه " گلریزون(لژیون مالی)" رأس ساعت 17 شروع به کار کردبه قول جناب مهندس که فرمود:کسانی که بذر قهر و کینه می‌کارند جز آن برداشت نخواهند کرد پس بیانیم تخم و بذر باارزش و نیکو بکاریم تا بهترین را برداشت نمائیم و این کار را با کمک کردنم
دومین" جلسه از دوره "اول"
سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگرهء 60 نمایندگی میرداماد سه شنبه97/08/29
به استادی ایجنت محترم  مسافر"حمید" و نگهبانی کمک راهنمای محترم مسافر "احسان"و دبیری مسافر" سعید"
با دستور جلسه " گلریزون(لژیون مالی)رأس ساعت 17 شروع به کار کرد


به قول جناب مهندس که فرمود:کسانی که بذر قهر و کینه می‌کارند جز آن برداشت نخواهند کرد پس بیانیم تخم و بذر باارزش و نیکو بکاریم تا بهترین را برداشت نمائیم و این کار را با کمک کردنمان به ساخت شعبه جدید میرداماد استارت می‌زنیم 

]]>
گزارش تصویری ازجشن گلریزان نمایندگی سهروردی 2018-11-21T18:14:37+01:00 2018-11-21T18:14:37+01:00 tag:http://taadool.mihanblog.com/post/82 مسافر قلم فرسا به نام قدرت مطلقگزارش تصویری ازجشن گلریزان نمایندگی سهروردیافرادی قبلا از جان و مال خودشان مایه گذاشتند تا کنگره به این جا رسیده ،ما وارث این آدم ها هستیم........

به نام قدرت مطلق
گزارش تصویری ازجشن گلریزان نمایندگی سهروردیافرادی قبلا از جان و مال خودشان مایه گذاشتند تا کنگره به این جا رسیده ،ما وارث این آدم ها هستیم........
]]>
گزارش تصویری از جشن گلریزان بخش مسافران نمایندگی شیخ بهایی اصفهان 2018-11-20T21:35:07+01:00 2018-11-20T21:35:07+01:00 tag:http://taadool.mihanblog.com/post/80 مسافر قلم فرسا به نام خالق عشقگزارش تصویری از جشن گلریزان بخش مسافران نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به نام خالق عشق

گزارش تصویری از جشن گلریزان بخش مسافران نمایندگی شیخ بهایی اصفهان

]]>